Hem

Information/Träffar


Rapport från höstmötet 2017
Specialklubben för Prydnadsfjäderfä hos Jan-Erik Jönsson i Höör den 1  oktober 2017.

Mötet öppnades av ordförande Karl-Erik Kristoferson som hälsade de närvarande välkomna.

Beslöts bland annat
Att : Godkänna kallelsen.
Att : Godkänna dagordningen.
Att : Att mötet var beslutsmässigt.
Att : Mötet valde Jan-Erik Jönsson och Henrik Johnsson till justeringsparsoner.
Att : Med förslag från ordförande beslöt mötet att ekonomiläget var fullt tillfredsställande.Att : Voljärens utseende och kostnader diskuterades utan invändningar.
Att:  Voljärens utgivningsdagar 2018 blir omkring, 1 mars, 1 juni, 1 september och 15 december.
Att : Köpa-byta-sälja med årsmöte blir lördagen den 1 april 2018 blir hos Hans-Ove Harrysson i Getabo, Torestorp.
Att : Köpa-byta-sälja med höstmöte blir söndagen den 1 oktober hos någon uppfödare i Skåne. Vi börjar enskilt på djurmarknaden hos Frank Zoofor i Höör vid 08,30 och fortsätter med mötet vid 13 tiden.
Att : Förslag till medlemsvärvning lämnas till styrelsen.

Mötet avslutas med att ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Tack Jan-Erik och Britta för att vi fick vara hos Er !!

Tack alla för ett trevligt möte.


Rapport från sommarträffen i Kungälvsområdet den 17 juni 2017.
Efter att ha samlats vid Glasbruksmuseet i Surte körde vi i samlad trupp till Fågeldammarna.                                                                                            
Göte Noll med kamrater från kulturföreningen Svanen tog väl hand om oss, de berättade om deras projekt att hålla dammarna levande med simfåglar. Det var inte bara vi som var där. Platsen var väldigt välbesökt av fågelintresserade familjer och enskilda.
Ja….ett fantastiskt engagemang i att hålla liv i dessa dammar.

Efter att ha inmundigat vår medhavda matsäck åkte vi vidare till Fågelcentralen.                                                                                      
Där blev vi väl omhändertagna av Rebecka Björklund. Hon berättade om verksamheten som innebär att ta hand om skadade fåglar, mestadels sjöfåglar. Fåglarna får här ett vilorum med mat, vatten och vård så de kryar på sig för att kunna släppas ut i det fri igen. En del får även veterinärvård.
Både verksamheterna vid Fågeldammarna och Fågelcentralen kräver mycket pengar för att förverkligas. Det behövs givmilda besökare och andra donatorer.
Gå in på deras hemsidor och se där hur Du kan stötta deras verksamheter.
Fågelcentralen (LÄNK)
Kulturföreningen Svanen (LÄNK)
                                                          
Så blev det avfärd till Bengt och Marie Elsby och deras lummiga trädgård som är fylld med voljärer i varierande storlekar. Här träffade vi ytterligare vänner till Bengt och Marie. Nu fick Åkesson rycka in för att ringa änder. Rundvandringen tog tid, alla dessa voljärer. Då smakade det gott med väl tilltagen fika.
KÖPA-BYTA-SÄLJA drog igång, med som jag uppfattade det, med förbeställda fåglar.

Vi framför härmed vårt stora tack till Göte och Rebecka för att de hade möjlighet visa oss sina verksamheter.
Marie och Bengt……Tack för visning,fika och hjälp med organisationen.

Karl-Erik Kristoferson
Ordförande


Lappuggla från FågelcentralenVad vill Ni göra???
Kom med förslag till styrelse och webmaster!
Är det några aktiviteter Ni saknar?
Föreläsningar Ni skulle vilja gå på?
Något som saknas i tidningen?
Var inte blyga!
© SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä