Hem


Medlemstidningen VOLJÄRENRedaktören slutar sitt uppdrag!!!

Tills vidare sänds material tilltidningen till E-post adress prydnadsfjaderfa894@gmail.com
Eller per post:
Specialklubben för Prydnadsfjädefä 
c/o Karl-Erik Kristoferson 
Svartelandsvägen 83
263 95 Farhult 

Jag behöver Er hjälp med artiklar!

Annonsera mera!!
Jag får många frågor via telefon och E-post från våra medlemmar om vem som kan ha fåglar till salu.
Så vänligen annonsera ut Era överskottsfåglar i Voljären.

Karl-Erik

I tidningen annonserar medlemmarna utan kostnad, om vilka fåglar som är till salu,
eller vilka de önskar köpa.
Där sker också kallelser till möten etc.
Tidningen skall som regel innehålla text och bilder avseende våra fåglar. Hur man sköter sina fåglar.

Tillsammans blir det roligare!

Skriv artiklar små som stora. Var inte rädd för att skriva om den gången alla kycklingar i kullen dog. Dela med Dig av fadäsen till Dina övriga fågelkamrater så kanske de inte behöver göra samma fel. Fotografera Dina fåglar och låt oss andra se Dina vackra djur! Men framförallt det positiva, och den fågelglädje Du varit med om.

 

Karl-Erik Kristoferson

Ordförande


Utgivningadagar 2018:
1 Mars 2018
1 Juni 2018
1 September 2018
15 December 2018


(Artiklar, foto och annonser måste vara mig tillhanda senast 14 dagar före utgivningsdagen!)
 © SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä